Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Signalungdomskursen avslutad

FRO2017bDå är kursen slut för i år. Sista dagarna var intensiva med över ett dygn tillämpningsövning där bland annat radiotäckning över halva Gotland upprättades. De rörliga delarna bestående av TGB 16 (GALT) grupperade lätta ledningsplatser där radioreläer användes för att få större yttäckning.

Allt leddes från den fasta stabsplatsen som var grupperad i kvarter (inomhusgrupperad). Stabsplatsen hade mycket att göra med att följa upp var enheterna befann sig, hålla koll på deras status, ge kompletterande order, o.s.v. Övningen flöt på bra och enheterna kom in under eftermiddag kväll för att påbörja återhämtning.

Återhämtning fokuserar först på vård av fordon, gruppmateriel och personlig utrustning. Den personliga återhämtningen får komma sist då det viktigaste är att enhetens utrustning är klar för nästa uppgift. Nu är eleverna hemma igenom och förhoppningsvis full av nya erfarenheter och en och annan rolig historia att berätta där hemma. 

Väl mött nästa år igen.

FRO ordnar samband vid tävlingar och evenemang

uppland172FRO kan hjälpa dig med säker radiokommunikation för ledning och rapportering eller för annat stöd till din organisation. Stora avstånd eller behov av många radioenheter är normalt inget problem.

FRO Uppsala ordnade säkerhetssambandet för Roslagsloppet i Öregrund i helgen. Relästationer länkade samman radionäten över norra banan, från starten vid Tomta brygga (Väddö) upp till Bellonagrundet norr om Öregrund. Ett lokalt säkerhetsnät för hamnen i Öregrund sattes upp och trafik i alla nät dokumenterades.

FRO Värmland satte upp ett flertal relänät för service och ledning både inom centralorten och på de olika arenorna vid O-ringen 2017Läs mer om stödet från FRO på O-ringens webbplats!

Kontakta FRO om du vill veta mer!

Fältbesök från MSB

PV11Kurserna Sambandsoperatör 1 (Sbop1) och Sambandsledare för frivilliga i samhällets krisberedskap har genomförts vid Falsterbo Kursgård i Höllviken utanför Malmö. Under några dagar fick vi besök av Vendela Dobson och Pernilla Hultén från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som är vår uppdragsgivare för dessa kurser. Syftet med besöket var att visa vår verksamhet, ge information om vad vi gör och hur kursverksamheten ser ut för att öka förståelsen för vår verksamhet.

- Vi som arbetar med finansieringen av de civila utbildningsuppdragen är väldigt glada över att få möjlighet att besöka kurserna när de genomförs, säger Vendela.

- Vi tackar alla för det fina mottagandet. Besöket har givit oss mer kunskap om verksamheten, intressanta perspektiv och en bättre förståelse för  hur FRO arbetar och det FRO strävar efter. Vi har en mycket positiv bild av genomförandet och av det arbete kursledare, instruktörer och deltagare åstadkommer, säger Pernilla.

Rapport från Signalungdomskursen på Fårö

opsam17Då har vi varit ett antal dagar på Gotland och redan hunnit med att gruppera vår fasta stabsplats med datornätverk, skrivare och projektor. Eleverna har också hunnit öva fast och rörlig stabsplats under en hel dag.

Sjöcentralen i Visby har fått ett besök och eleverna har haft lite tid utan program i Gotlands största stad Visby. Nu övergår vi till sista delen på kursen där det är dags att tillämpa kunskaper och vunna erfarenheter under ett och ett halvt dygn ute i fält innan vård och avslutning av kursen tar vid.

Gruppchefsutbildning på Fårö

grpch17Nu har FRO kursen Stabs- och Sambandsgruppchef startat upp på Fårö Kursgård. Under första delen av kursen har vi fått hjälp av Lottorna genom Elisabeth Persson, som har kört hårt med våra elever både med karta, stabsarbete och stabsspel.

Eleverna tycker att det har varit bra repetition och de har dessutom lärt sig många nya bra saker. Under gårdagen och dagen har det övats på terrängorientering, rek av stabsplats med allt som där hör till. Imorgon blir det istället övning med tyngdpunkten på sambandsrek, på våra radiosystem, såsom radio 180, radio 195 och radio 763.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök